غمخانه دل

غمخانه دل

غمخانه دل

غم نوشته های کسی که:
در تمام عمرش فقط
دو شماره تلفن حفظ کرد

بایگانی

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

سوختم وساختم

عاشقی منتظرم

پای دلم سوختم و

با هیچ و پوچش ساختم

لیکن ای حیف از این سوختن و ساختنم

جون که دلبر نیامد که نیامد که نیامد