غمخانه دل

غمخانه دل

غمخانه دل

غم نوشته های کسی که:
در تمام عمرش فقط
دو شماره تلفن حفظ کرد

بایگانی

۹ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بادا نامه ای بر یاد ها

دارد این دل راز ها

گذریست اندر این سالها

بادا نامه ای بر یاد ها

زدمش روزگارا داد ها

کس نشنید این فریاد ها

روزگار دادمم سختی ها

رنج ها بدبختی ها

نشمرد بر ما سختی ها

رنج ها بدبختی ها

بیا که بریم

به یاد نسیم
هوای بی کسیم
به حرفایی که زدیم
بیا که بریم
به روزای خوشیم


حرف مردم ایران

-----------------------------------------------------------------
این شعر شاید زیاد خوب نباشه
ولی حرف مردم ایرانه :

برجام تا کجا
فرومایگی تا چه حد
مردیم بس رنجمان داده اند
خسته ایم بس وعده گنجام داده اند
-------------------------------------------------------------------

اگه دنبال نمیکنی!!

هی!!!

که خوندی نوشته هامو!!؟؟

اگه دنبال نمیکنی!!

پر رو بازی در نیار!!

نظر بده!!!

ای آخرین نور نگاهم

ای آخرین نور نگاهم

بشنو صدایم

برمن بگو چیست گناهم

چه بگویم دلبری نیست در نگاهم

هر وقت

کسی که وبلاگم رو خوندی و

نشناختی مرا

هر وقت اخم کردم: خیلی ناراحتم

هر وقت بی صدا تکیه دادم : خسته ام از حرفات

هر وقت گریه کردم :اونروز شکسته ام

و هر وقت به زانو افتادم: آخرین روز زندگیمه

اه از ان رویا که رفت

اه از این دنیا که هست

اه از ان رویا که رفت

اه از این شوری که هست

اه از ان حالی که رفت

به سلامتی

 سلامتی سه کس

نخد؛لوبیا عدس

آدمی زاد

آدمی زاد در لحظه مرگش بگفت

تا جوان بودیم تاختیم

به این دنیا بدجور ساختیم

هرگز در این بازی ندانستیم

به دنیا بدجور باختیم